top of page

Med Resultmaker Process Platform ™ skapar du arbetsflöden intuitivt och kan fokusera på vad som är relevant för att nå processens mål.

Process Platform ™ är en funktionsrik mjukvaruplattform som erbjuder innovativa verktyg för konstruktion, utveckling, införande och genomförande av kostnadseffektiva lösningar för att automatisera människonära och systemcentrerade verksamhetsprocesser. 

Utveckla och publicera arbetsflöden för multipla roller, långvariga verksamhetsprocesser. Process Designer ™ stöder till fullo en flexibel, anpassningsbar, och iterativ metod för att definiera processer med aktiviteter, regler, roller/rättigheter, innehållselement med mera.


Upplev ett effektivt och användarvänligt verktyg som tar din organisation från idéfas till produktionsfas genom en snabb prototyping.

 

 

Verksamhetsutvecklare kan nu spela en central roll i utvecklingen och underhållet av verksamhetsinriktade mjukvarulösningar vilket minskar utvecklingstiden och gör det mycket lättare att snabbt införa nya lösningar när förändringar sker.Process Platform kombinerar styrkan med den lättanvända eForm Designer ™ med ett unikt system för arbetsflödedesign som låter dig skapa kompletta lösningar för e-förvaltning såväl som interna processer.

 

 
Med den unika "Autocomplete" funktionen i Process Platform ™ kan du automatisera hela verksamhetsprocesser. Process Platform avgör huruvida alla nödvändiga uppgifter finns tillgängliga i flödet. Om så är fallet, fullbordar den automatiskt processteget, men endast om de definierade verksamhetsreglerna tillåter det. Om alla uppgifter som behövs för en automatisk komplettering inte finns tillgängligt växlar Process Platform tillbaka till handläggaren för manuell bearbetning.

Automatiserad handläggning

bottom of page