top of page

Alla du behöver - färdiga att publicera med några enkla klick.

Utgångspunkten för våra e-tjänster är att de ska underlätta både för medborgaren och för handläggaren. Varje ärende följer en process och därför låter vi e-tjänsten vara en naturlig del av processen. Genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete flyttar vi in regelverk och de delar av handläggningen som kan automatiseras i e-tjänsten vilket förenklar för både medborgare och handläggare.

E-tjänsterna
är logiskt uppbyggda och enkla att använda för medborgare och organisationsföreträdare. De visualiserar ansökningsprocessen grafiskt och är dynamiska beroende på vilka val användaren företar sig under vägen. Användarna kan därför i högre grad betjäna sig själva. E-legimitation och uppslag i folkbokföring ingår som färdiga integrationer i e-tjänsterna. Lösningen innehåller funktioner som ger användare utan e-legitimation samma användarvänliga guidade flöde genom de elektroniska formulären. Alla medborgare erbjuds därmed samma höga service och alla ärenden får samma höga kvalitet.Validerat flöde

Angiven information valideras automatiskt både genom kontroller av format men också genom integrationer till centrala register. På så vis blir det både mer korrekt och enklare på samma gång.Avbryta och återuppta ifyllnad

Användaren kan självfallet avbryta en påbörjad ansökan för att senare återuppta det med all information bibehållen. E-legimitation och multipla signaturer

E-tjänsterna har stöd för alla på marknaden förekommande e-legitimationer och mer än en användare kan signera samma ansökan när så behövs.E-tjänsteadministrationen

styr det kommunspecifika innehållet i e-tjänsterna. Från den webbaserade plattformen administrerar kommunen enkelt sina e-tjänster och det kommunspecifika innehållet i dessa. Ansvaret kan distribueras i organisationen.Dataleveransen

Data från e-tjänsterna kan levereras i ett antal olika format och på flera olika sätt. Allt från krypterad e-post till integrationer mot verksamhetssystem. Informationen skickas som XML eller PDF eller både och. Filerna genereras automatiskt utifrån den information som angivits i e-tjänsten och PDF-filen förses med kommunens vapen/logotyp. Det är också möjligt att med XML-filen använda egna blankettmallar. Kommunen kan själv lägga till egen metadata för varje e-tjänst så de landar rätt i de interna systemen. 

E-tjänster i molnet till fast pris

bottom of page