top of page

Säker Digital Post med nästan alla

Kommunicera helt digitalt med nästan alla även om de inte har skaffat en digital brevlåda från Mina Meddelanden. 

Vår lösning MM+Connect adderar funktionalitet till Mina meddelanden och låter kommuner och myndigheter skicka i princip alla sina meddelanden digitalt och dessutom få svaren i digital form. På så vis blir besparingen i form av tid, pengar och miljö flera gånger större än för många andra lösningar. 

Det är enkelt både för handläggarna och för mottagaren. Det är lätt att skicka både enstaka meddelanden eller göra stora utskick. Meddelanden skickas från antingen en websida, Outlook eller ett verksamhetssystem och mottagaren kan få meddelandet säkert och helt digitalt även om denne inte är ansluten till Mina Meddelanden. 

Meddelanden kan också automatiskt diarieföras vilket sparar ytterligare tid och säkerställer handläggningen. För specifik datainsamling kan både processer och formulär skräddarsys. 

För ett säkert och bra införande erbjuder vi också paketerade tjänster för förstudie, anslutningssamordning och inte minst uppföljning och nyttorealisering.

bottom of page