top of page

Automatiserat bygglov

Snabbt många e-tjänster

LÖSNINGSEXEMPEL

Tomelilla kommun använder vår beprövade Processplattform och har tack vare den kunnat utveckla både enkla e-tjänster och avancerade processer som underlättar handläggningen.  Frederiksbergs kommune hade stora problem med ofullständiga bygglovsansökningar. Med en lösning på Process Platform får medborgarna nu sitt bygglov beviljat helt automatiskt med svar direkt på skärmen.​

Köpenhamns kommun har ökat servicen mot medborgarna och effektiviserat handläggningen för ansökan om ekonomiskt bistånd genom att integrera regelverket direkt i e-tjänsten. ​

Bättre service och mindre handläggning

“Vi kan komma igång med en gång och vi behöver inte belasta vår organisation.”

Jonas Ekelund, Tomelilla kommunbottom of page