top of page

Resultaten först

Vi använder oss av en patenterad processmodell från Resultmaker som innebär ett helt annat tillvägagångssätt än vad traditionella Business Process Management företag gör.Medan andra vanligtvis försöker beskriva komplexa processer med flödesscheman gör Resultmaker Process Matrix det med en förlängning av Gantt-scheman. Gantt-diagram är väl testade för projektplanering och är välkända för sin förmåga  att samordna verksamheten med flera deltagare i dynamiska situationer.Genom att använda denna metod, vilket speglar hur människor intuitivt arbetar, uppnår vi optimal samordning av verksamheten för stora grupper av människor och tar hänsyn till överlämnanden, beroenden, kompetens, etc.Resultmaker Process Matrix ser till att användarna har frihet att fatta beslut när nödvändig information finns tillgänglig samt att ändra sig under loppet av en process utan att behöva börja om från början.

Resultmaker Process Matrix är ett dynamiskt och flexibelt verktyg - både under konstruktionsfasen och för slutanvändare.

 

The Process Matrix

bottom of page